Privatumo politika

Vieša informacija apie asmens duomenų tvarkymą (PRIVATUMO POLITIKA)

Mums svarbus Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas. Šioje Privatumo politikoje (toliau – PP) Jus rasite pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles, kai:

 1. kreipiatės į Duomenų valdytoją dėl darbo ar praktikos atlikimo, arba savanorio veiklos;
 2. teikiate Duomenų valdytojui paslaugas;
 3. Jūsų, kaip asmens sveikatos priežiūros specialisto, asmens duomenys tvarkomi įstatymo nustatytais tikslais;
 4. Jūs naudojatės internetine svetaine www.idealtradelinks.com (toliau – Svetainė) arba Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose;
 5. konsultuojatės su mūsų farmacijos specialistais, norėdami įsigyti nereceptinius vaistinius preparatus Svetainėje;
 6. dalyvaujate mūsų skelbiamose loterijose, žaidimuose, kitose apdovanojimo akcijose.

Informuojame, kad mes taip pat tvarkome ir kitus asmens duomenis, kurie susiję su Duomenų valdytojo veikla ir įstatyminių pareigų vykdymu.

Šioje PP, be kitų dalykų, aprašoma kokiu tikslu ir kokius Jūsų duomenis mes renkame ir saugome (tvarkome), kiek laiko saugome, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

Duomenų valdytojas

Pagal šią PP, duomenų valdytojas yra UAB Ideal Trade Links (juridinio asmens kodas 302503366, adresas Maironiškių g. 46A, LT-48181, Kaunas). Duomenų valdytojas užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Svarbu

PP nurodytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums pasiekiant mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Ši informacija svarbi, nes, kiekvieną kartą apsilankydami Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose, ar prenumeruodami naujienas, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje PP, todėl skirkite laiko ir atidžiai perskaitykite.

Maloniai primename Jums, kad asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat informacija apie asmenį, kuris yra jau identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir imamės atitinkamų, teisės aktais nustatytų techninių ir organizacinių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

Kokie duomenys, susiję su Jūsų darbo santykiais, praktika ir savanoryste yra renkami ir kodėl?

Jeigu Jus ketinate tapti mūsų darbuotojais, atlikti praktiką pas mus arba tapti savanoriu mūsų vykdomuose projektuose, atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas tvarko Jūsų identifikacinius duomenis, socialinio draustumo, banko ir finansinius duomenis, gyvenimo aprašymo faktus, vaizdinę informaciją (atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose ir(arba) filmuotoje medžiagoje), o taip pat kitus asmens duomenis, kurie būtini vykdant darbo santykių, darbų saugos ir apskaitos reikalavimus.  

Jeigu pageidaujate gauti išsamią informaciją, kokius būtent duomenis tvarkome arba tvarkytumėme Jūsų atveju, prašome kreiptis į Duomenų tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dataprotection@@itlconsult.com.

Kokie Jūsų duomenys reguliaciniais tikslais yra renkami?

Duomenų valdytojas vykdo veiklą reguliuojamoje srityje – farmacijos, sveikatos priežiūros, maisto pramonės bei kosmetikos sektoriuose. Dėl šios priežasties Duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti tam tikrus pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenis. 

Jeigu pageidaujate gauti išsamią informaciją, kokius būtent duomenis tvarkome arba tvarkytumėme Jūsų atveju, prašome kreiptis į Duomenų tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dataprotection@@itlconsult.com.

Kaip mes saugome savo ir savo darbuotojų turtą?

Jums atvykus prie mūsų biuro, matysite, jog vykdome vaizdo stebėjimą (aplink biuro pastatą yra įrengtos kameros) bei pateikiama atitinkama informacija prie vartų. Tai darome, siekdami apsaugoti mūsų kaip Duomenų valdytojo, o taip pat mūsų darbuotojų turtą, esantį teritorijoje.

Daugiau detalių galite sužinoti dėl vaizdo stebėjimo, pasikreipus į Duomenų tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dataprotection@@itlconsult.com.

Kokie Jūsų kaip kliento duomenys renkami ir kodėl?

Jūsų duomenis, kuriuos renkame, priklauso nuo to:

 1. kokiomis mūsų paslaugomis Jus naudojatės ir kokias mūsų prekes įsigyjate;
 2. kokią informaciją Jūs mums pateikiate, kai registruojatės Svetainėje, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

1. Registracija

Registruodamiesi ir sutikdami su Svetainės taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei PP, Jūs mums tiesiogiai pateikiate nurodytus duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir jų nepateikus, negalėsite naudotis paslaugomis.

Registruodamiesi patvirtinate, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateiktus Jūsų duomenis.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:   – Vardas, pavardė
– Kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefonas)
– Gimimo data (neprivaloma)
– Adresas  
Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas, PP ir Taisyklės. Rinkimo paskirtis – Jūsų prisijungimui prie Svetainės administruoti, Taisyklių įgyvendinimo ir pirkimo-pirkimo sutarčių sudarymo el. erdvėje tikslais ir šių sutarčių vykdymo.

Pagal šiuos duomenis sukuriamas unikalus Jūsų profilis, pagal kurį galėsime Jus identifikuoti kaip registruotą Svetainės naudotoją. Tai suteiks galimybę naudotis registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje PP numatytomis sąlygomis.

Šie duomenys naudojami:

 1. Atpažinti Jus (kai norite atnaujinti, pakeisti savo duomenis, kai kreipiatės dėl asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.);
 2. Bendravimo su Jumis tikslais (atsakymai į užklausas, pastabas, teikiant Jums svarbią informaciją).

Jei pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, nedelsiant informuokite, pakeisdami atitinkamus duomenis savo paskyroje.

Neturėdami galimybės patikrinti, priimdami Jūsų duomenis, mes laikome, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su šia PP ir Taisyklėmis.

2. Paskyros administravimas

Duomenys naudojami siekiant prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą:

 1. teikti prisijungimo autorizavimą;
 2. turėti galimybę atlikti identifikaciją;
 3. tvarkyti tikslią ir naujausią informaciją;
 4. palengvinti pirkinių sąrašų naudojimą.

Siekiant įgalinti šias funkcijas atliekamos analizės.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:   1. Vardas, pavardė;
2. Kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas);
3. Prisijungimo prie paskyros duomenys;
4.Veiksmai paskyroje (įskaitant techninius naršymo duomenis).
Teisinis pagrindas Taisyklės ir PP. Rinkimo paskirtis – duomenis būtina tvarkyti, norint tvarkyti ir administruoti Jūsų vartotojo paskyrą Jūsų ir mūsų interesais.

3. Užsakymai/Pirkimai

Sudarydami ir vykdydami pirkimo-pardavimo sutartis, atlikdami pinigų grąžinimą (prekių grąžinimo atveju), suteikdami nuolaidas ir pan. – taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas.

Duomenys tvarkomi siekiant:

 1. Tiekti, pristatyti užsakytus/nupirktus produktus (taip pat pranešimus apie pristatymą arba susisiekimą dėl pristatymo);
 2. Turėti galimybę atlikti identifikaciją;
 3. Tvarkyti mokėjimus (įskaitant analizę, kurie mokėjimo sprendimai turi būti siūlomi)
Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:   1. Vardas, pavardė;
2. Kontaktinė informacija (pvz. el. pašto adresas, telefonas, pristatymo adresas);
3. Mokėjimo informacija (data);
4. Užsakymų informacija (prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, nuolaidos);
5. Mokėjimų istorija (metodas, informacija);
6. Kliento numeris.
Teisinis pagrindas Teisės aktai, Jūsų sutikimas, PP ir Taisyklės. Rinkimo paskirtis – tinkamas Jūsų užsakymų vykdymas, užsakymo atsekamumo užtikrinimas, Taisyklių įgyvendinimo ir pirkimo-pirkimo sutarčių sudarymo el. erdvėje tikslais ir šių sutarčių vykdymo.

4. Naujienlaiškiai

Jeigu sutikote gauti naujienlaiškius ir pasiūlymus iš mūsų partnerių, asmens duomenys tvarkomi siekiant teikti pasiūlymus ir informaciją, tokius kaip – neindividualizuotus naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus.

Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų el. pašto adresą yra ribota ir jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

El. paštu siunčiamų naujienų ir pasiūlymų galite bet kada atsisakyti elektroninio laiško pabaigoje paspaudę ant tam skirtos nuorodos. Registruoti vartotojai taip pat gali tai padaryti prisijungę prie savo Svetainės paskyros.

Jūsų atsisakymas gauti partnerių pasiūlymus ir naujienlaiškius nesutrukdys Jums naudotis kitomis Paslaugomis.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:   El. pašto adresas
Teisinis pagrindas Naujienlaiškių ir partnerių pasiūlymų gavėjai – pagrįstas interesas. Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius ir partnerių pasiūlymus.

5. Produktų rinkodara

Asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • Rodyti prekių rekomendacijas, priminti apie pamirštus skaitmeninius pirkinių krepšelius, išsaugoti pirkinių sąrašus, kad vėliau būtų lengviau įsigyti ir pan.
Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:   1. Vardas, pavardė;
2. Kontaktinė informacija (pvz. el. pašto adresas, pristatymo adresas);
3. Amžius (jei toks nurodytas);
4. informacija kaip naudojatės mūsų internetine svetaine;
5. informacija apie atliktus pirkimus;
6. vartotojo sugeneruoti duomenys (pvz. apsilankymų istorija).
Teisinis pagrindas Registruotiems ir neregistruotiems klientams – pagrįstas interesas. Rinkimo paskirtis – galimybė pasiūlyti Jums individualizuotą sprendimą vykdyti rinkodarą Jūsų ir mūsų interesais.

6. Klientų aptarnavimo valdymas

Naudojame Jūsų duomenis:

 1. atsakymui į Jūsų užklausas, skundus, prašymus, pateiktus telefonu ar skaitmeniniais kanalais;
 2. identifikacijos vykdymui;
 3. techniniam palaikymui.
Tvarkomos asmens duomenų kategorijos:   1. vardas, pavardė;
2. kontaktinė informacija (pvz. el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas);
3. Jūsų korespondencija;
4. informacija apie pirkimo datą, produktų defektus, skundus;
5. Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys, pvz. nuotraukos);
6. paskyros informacija.
Teisinis pagrindas Teisės aktų reikalavimai, nes turime pareigą nagrinėti ir atsakyti į Jūsų kaip vartotojų užklausas. Teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus siekiant gerinti veiklos ir paslaugų kokybę.

7. Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines

Mūsų paslaugų, produktų, sistemų vertinimo, kūrimo ir tobulinimo tikslais be Jūsų tiesiogiai pateikiamos informacijos, galime rinkti neasmeninę informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis.

Tai padeda geriau suprasti mūsų vartotojus (pvz. kiek laiko praleidžia kuriuose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka, kas vartotojams nepatinka ir pan.).

Norėdami geriau suprasti mūsų vartotojų poreikius ir optimizuoti paslaugas ir vartotojų patirtį, galime rinkti pavyzdžiui toliau nurodytą informaciją:

 1. Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas (nustatomas ir saugomas tik anoniminėje formoje), operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 2. Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, informacija, saugoma slapukuose.
 3. Geografinė vietovė – tik šalis.

Visa tokio pobūdžio informacija yra saugoma tik pseudonimizuotame vartotojo profilyje. Ši informacija niekada nenaudojama konkrečių vartotojų nustatymui ir nėra jungiama su kita individualia vartotojo informacija.

8. Slapukai

Tam, kad galėtume pasiūlyti visavertes paslaugas, Jūsų sutikimu kompiuteryje (ar kitame įrenginyje, kuriuo naudojatės) įrašoma informacija (slapukai), kuri naudojama Jūsų, kaip ankstesnio Svetainės naudotojo, atpažinimui, renkant Svetainės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį.

Plačiau su Svetainės slapukų politika galite susipažinti čia.

9. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

10. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims atskleidžiame Jūsų duomenis

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su tam tikrais paslaugų teikėjais:

 1. įmonėmis, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, dėl klientų užsakymų vykdymo, produktų pristatymo pvz., AB Lietuvos paštas, kurjerio tarnybos ir pan.;
 2. bankais/įmonėmis, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 3. įmonėmis, kurios teikia specializuotą naujienlaiškių išsiuntimo paslaugą;
 4. draudimo bendrovėmis, esant Jūsų sutikimui arba prašymui;
 5. IT paslaugų teikėjais, advokatais ir advokatų kontoromis, konsultantais ir patarėjais.

Visų šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; pateikiama tik ta informacija, kuri reikalinga jų paslaugų suteikimui ir jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Gali reikėti atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims kai to reikalaujama pagal įstatymus, dėl procesinių veiksmų, teisminių ginčų ir (arba) valstybinių ir vyriausybinių institucijų reikalavimų gyvenamojoje šalyje arba už jos ribų. Informaciją apie Jus taip pat galime atskleisti, jei nustatysime, kad tai būtina dėl nacionalinio saugumo, įstatymų vykdymo ar kitų viešųjų interesų.

Informaciją apie Jus taip pat galime atskleisti, jei tai padaryti būtina siekiant užtikrinti mūsų nuostatų ir sąlygų laikymąsi arba siekiant apsaugoti mūsų operacijas arba vartotojus. Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai reorganizacijos, bendrovių susijungimo, pardavimo ar bankroto atveju.

Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu. 

 11. Asmens duomenų saugojimas

Tvarkymas atitinka teisinius reikalavimus, o tai reiškia, kad asmens informacija nėra saugoma ilgiau nei būtina tvarkymo tikslui įgyvendinti. Informacija bus pašalinta, kai nebeatitiks arba nebebus reikalinga analizei, tiesioginei rinkodarai ar tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.

Jūsų asmens duomenys saugomi pas mus:

 1. 14 (keturiolika) dienų, kai saugomi vaizdo duomenys;
 2. 1 (vienerius) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su kandidatais;
 3. 2 (du) metus nuo paskutinių paslaugų arba parduotų prekių pardavimo Jums dienos tiesioginės rinkodaros atveju;
 4. 3 (tris) metus, kai tvarkomi praktikantų asmens duomenys;
 5. 5 (penkis) metus, kai tvarkomi savanorių asmens duomenys;
 6. 5 (penkis) metus, jeigu Jums kaip pacientui buvo suteikta farmacinė paslauga nuo paskutinio vaistinių preparatų įsigijimo ir farmacinės paslaugos suteikimo dienos;
 7. 5 (penkis) metus nuo to momento, kai sveikatos priežiūros specialistui buvo suteikta farmacinė informacija;
 8. 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
 9. 20 (dvidešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su sutartinių santykių vykdymu (prekių pirkimas pardavimas, paslaugų teikimas, garantinė priežiūra ir pan.);
 10. 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi darbuotojų asmens duomenys.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Naudojame protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

Tais atvejais, kai tai būtina pagal atsakingų institucijų nurodymus ir/ar Jūsų Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių atsakingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, asmens duomenys gali būti saugomi Duomenų valdytojo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje PP. 

12. Jūsų teisės ir parinktys

Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojų veikloje, Jūs turite šias teises:

 1. Teisė žinoti – žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą;
 2. Teisė susipažinti – susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 3. Teisė ištaisyti – reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
 4. Teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“ – savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
 5. Teisė apriboti – turite teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 6. Teisė perkelti – turite teisę į duomenų perkėlimą.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

13. Kontaktinė informacija

Jei pastebėjote šios PP neatitikimą, saugumo spragą Svetainės veikloje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Adresas: UAB „Ideal trade links“

Tel.: +370 657 96 198

El. paštas: dataprotection@@itlconsult.com

 14. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši PP peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite šiame puslapyje.

Paskutinį kartą PP atnaujinta 2020 m. balandžio [24] d.